Spooky and Elegant Halloween Decor

25
Dekor elegant dhe jo shume frikesues per Halloween

I have never decorated for Halloween nor did I attend or host a Halloween party, until this year. I dislike scary stuff and some Halloween decorations just give me the creeps, so this was the reason that I never thought of decorating for halloween.

Asnjehere me pare nuk e kam dekoruar shtepin ose ambientet e punes per festen e Halloween-it, deri kete vit. Nuk me pelqejne gjesendet e frikshme dhe disa prej dekorimeve per Halloween me tmerojne, dhe pikerisht kjo ishte arsyeja pse une asnjehere as qe kam menduar qe te dekoroj per kete dite.
17
However, thanks to the images found on the Pinterest, I realised that Halloween decor does not neccessarily need to be ultra creepy.

Megjithate, duke ju falemnderuar imazheve nga Pinterest-i, erdha ne perfundim se dekori i Halloween-it jo domosdoshmerisht duhet qe te jet tmershem.
26
Therefore, inspired by some creative bloggers out there I decided to decorate my office space for Halloween, since it already had a black wall which provided a convenient colour scheme to work with.

Andaj, e inspiruar nga disa blogger-e creative nga blogosfera, vendosa qe t’a dekoroj studion time per Halloween pasi qe ajo ka nje mure te lyer me ngjyre te zeze dhe i cili jap mundesi te punohet me nje palete te pershtatshme te ngjyrnave qe do te perdoren ne dekorin per Halloween.
52
This decor is very simple and does not take too much time time to create, but it surely sets that spooky tone and “speaks” Halloween.
Ky dekor eshte shume i thjeshte dhe nuk mer shume kohe per tu arijtur kjo pamje, por ne te njejten kohe e krijon at tonin e Halloween-it.
4
To achieve this look I downloaded from the internet a bat template and used it to cut some bats which I attached on the picture frames, some on the wall, chair and on white painted pumpkins. I covered the chair with a spider net which was created by cutting a piece of black tule as per the instructions found at this site. For the added dose of spookyness I created a crystal picture frame with a bat on it, and placed it in a glass vase filled with black tule. I made a garland by cutting three triangles from a white canvas fabric and painted BOO letters in black. Lastly, I sprinkled the floor with some tule leftover cuttings from the spider net project.

Qe t’a krijoj kete pamje e shkarkova nga inteneti mostren me lakuriqet e vizatuar dhe e perdora qe ti preje me gershere keta lakuriq qe pastaje i vendosa ne mure, karrige dhe ne kungujt e lyer me te bardhe. Karrigen e mbukova me nje rrjete marimange e punuar nga tyli sipas instrukcioneve te gjetura ne kete faqe. Per nje doze me te madhe te ftohtesise kornizen e kristalt e mbulova me nje cope te zeze, i ngjita nje lakuriq te bardhe te prere nga letra, dhe te gjitha keto i vendosa ne nje vazo qelqi te mbushur me tyl te zi. E bera edhe nje baner me shkronjat BOO te vizatuara me ngjyre te zeze ne trekendshat nga materiali i bardhe. Se fundi e sperkata dyshemen me mbetrinat nga tyli i zi qe ishin mbetje nga projekti i rrjetit te marimanges.
65
2
8
My friends this is my take on this year’s Halloween decor; elegant and classy with a little bit of spooky-ness.
Pra miq te mije dhe lexues te dashur ky eshte dekori im per Halloween-in e ketije viti; elegant, me klas dhe me shume pak frikshmeri.
13
29

15

3

11

3

9

26

29

28

10

2714

Happy Halloween.
Kaloni mire per Halloween.1

Besa

2 thoughts on “Spooky and Elegant Halloween Decor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: