Services

BESA GM Interiors offers FULL DESIGN services for a FLAT RATE FEE based on the size of room/pieces needed.
BESA GM Interiors ofron sherbime complete te disajnit dhe dekorit me qmime te arsyeshme PAUSHALLE bazuar ne madhesine e dhomes\hapsires qe do te disajnohet/dekorohet.

As well, BESA GM Interiors offers these services at an HOURLY RATE:
Gjithashtu, BESA GM Interiors i ofron keto sherbime me pagese ME ORE:

SERVICES
SHERBIMET

Room Re-design or “Updating”;
Disajnimi dhe re-desajnimi i dhomes/hapsires ose “perditesimi”;

Space Planning and Furniture Arrangement;
Planifikimi i hapsires dhe aranzhimi i mobiljeve;

Color Palette Consultation;
Konsultimi per paleten e ngjyrerave (te mureve, mobiljeve, akcesoreve etj.);

New Home Consultation (I meet with you and help you select builder choices pre-construction);
Konsultime lidhur me perzgjedhjen e materialeve tek ndertimet e reja ( parketit, pllakave, kaminit, llajsneve si dhe elementeve tjera dekorative);

Custom Window Treatments;
Perzgjedhja dhe qepja e perdeve;

Shopping Services (such as Accessories Shopping Service);
Sherbimet e shopingut (shopingu per mobiljet, perdet, llusterat, tepihat dhe akcesoret);

Assist client in identifying a style for their new home and provide recommendations for appropriate decorating components;
Asistimin e klientit ne identifikimin e stilit te mobilimit/veshjes se shtepise apo baneses si dhe dhenja e rekomandimeve per dekorimin perkates;

Styling with BESA GM

Have you moved into your house and, although you have furniture, it still looks vacant?
Does nothing you have to put in bookshelves, and on the coffee table, look right or appropriate?
Maybe you have a few items, but need more to compliment what you already have.
Maybe your rooms don’t reflect your personality, your life, your style. And you really want them to.
Maybe you need someone to swoop in and change your life! Your home. Your view of your rooms.

Stylingu me BESA GM

A jeni vendos ne shtepi te re dhe, edhepse ju i keni vendosur mobiljet prapseprap shtepia ju duket si te jet e zbrazet?
A keni dileme se gjesendet me te cilat i keni dekoru raftet dhe tavolinat nuk jane vendos ne menyre te pershtatshme?
Apo ndoshta ju i keni disa gjesende dekori, por ju duhen edhe disa shtese ne menyre qe te komplementohen me ato qe i keni.
Ndoshta ndonje dhome, apo shtepia a banesa e juaj nuk e reflekton personalitetin e juaj, apo stilin e jetes s’uaj, dhe ju metevertet e deshironi kete.
Ndoshta ju doni qe dikush te intervenoj dhe te ju ndryshoj pamjen e dhomes ose shtepise/baneses s’uaj;
Ky eshte momenti kur ndihma jone do te jet e mireseardhur 🙂

Mereneni telefonin dhe thirni 049 476 377 apo na shkruani ne besagmblog@gmail.com ose ne mesazh privat ne FB ne faqen BESA GM per t’a ber nje termin konsultativ.

E-DECOR DESIGN SERVICE -for those clients who do not live in the area we offer online design and decor services. All communication is done via email. You provide measurements of room- we design the room based on a questionnaire that you fill out by listing your likes/dislikes, etc.

SHERBIMET ELEKTRONIKE TE DISAJNIT DHE DEKORIT (E – DECOR)– per klientet te cilet nuk jetojne ne Kosove ne ofrojme sherbime online te disajnit dhe dekorit. Te gjitha komunikimet behen permes e mailit. Ju i dergoni permasat e dhomes – ne ju disajnojme dhomen ne baze te pyetsorite te cilin ju e plotesoni dhe ne te cilin do te cekni se cka do te ju pelqente dhe cka jo ne disajnin/dekorin e ardhshem te dhomes suaj.

E-DECOR SERVICES INCLUDE:
-Design Board (see below example)
-Furniture Layout plan
-Complete Shopping Resources List so that you can order everything you see in the design

If you are interested in this service, please contact me at besagmblog@gmail.com

Ne E-DEKOR SHERBIMET PERFSHIHEN:
-Tabela e Disajnit;
-Plani/Skica i/e vendosjes se orendive;
-Lista komplete e shopingut per orendi dhe akcesore. Lista permbane informata se ku mund ti bleni apo porositni orendite te cilat jane te perfshira ne disajn.

Nese jeni te interesuar ne kete sherbim, ju lutem me kontaktoni ne besagmblog@gmail.com.

EXAMPLES OF E-DECOR DESIGN BOARDS
SHEMBULL I TABELES SE DISAJNIT
design board

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s